Pijpleiding Europoort Rotterdam

Geschiedenis

Door de beperkte diepgang van de Westerschelde is het slechts mogelijk de raffinaderijen in Antwerpen rechtstreeks te bevoorraden met tankers van ongeveer 80.000 ton. Toen tankers van 250.000 ton en meer in gebruik kwamen, verleenden de Belgische en Nederlandse overheid toestemming de Antwerpse raffinaderijen te bevoorraden met ruwe aardolie via een ruim 100 km lange pijpleiding vanuit Rotterdam.

De eerste ruwe olie bereikte Antwerpen via RAPL op 10 mei 1971.

RAPL heeft zelf geen opslag. De ruwe olie ligt in Rotterdam opgeslagen in tanks bij terminals. De pijpleiding is om deze reden in Rotterdam via toevoerleidingen verbonden met deze opslaglocaties. De ruwe olie wordt via een van de aanvoerleidingen naar het RAPL hoofdpompstation in Europoort verpompt vanwaar het transport naar Antwerpen kan plaatsvinden.