Pijpleiding Europoort Rotterdam

Veiligheid en milieu Alarmplan

In geval van een incident treedt het RAPL-alarmplan in werking. De RAPL-controlekamer is 24 uur per dag bemand en wordt geïnformeerd indien een calamiteit in het pijpleidinggebied wordt waargenomen.

De pijpleiding ligt in diverse gemeenten en gemeenteoverheidsdiensten zijn net als alle grondeigenaren en gebruikers op de hoogte waar de leiding loopt.

Regelmatig worden oefeningen gehouden om de goede werking van het alarmplan te testen.